Poďakovanie

23. 03. 2020

Na výzvu Obecného úradu ohľadom zabezpečenia občanov rúškami sa ochotné ženy prihlásili a šili doma bez akýchkoľvek nárokov rúška občanom.

Naše poďakovanie patrí Helene Vyhlídalovej, Alene Lacikovej, Klaudii Smatanovej zo Bziniec a Márii Vlasákovej, Janke Vlasákovej, Valérii Kučerovej, Silvii Liščiakovej, Helene Langerovej, Magdaléne Langerovej, Andrei Barcajovej z Radošiny. Ďakujeme tiež pani Alexandre Slobodovej, ktorá nezištne ponúkla a dodala materiál na uvedené rúška.

Poďakovanie patrí aj firme KROŠLÁK z Nitrianskej Blatnice, ktorá okrem objednaných a zakúpených rúšiek dodala sponzorsky 300 kusov. 

 

                                                                 Za všetkých občanov Radošiny ĎAKUJEME                      


Top