Radošina - Detail

Oznam pre žiakov a ich zákonných zástupcov

05. 04. 2022

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Radošine oznamuje týmto, žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že dňa 6. apríla 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Nakoľko v tento deň, nemôžeme zabezpečiť plnohodnotné vyučovanie na našej škole, poskytujem v súlade s §150 odst. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. z organizačných dôvodov, žiakom piateho až ôsmeho ročníka, voľno.

                                                           Mgr, Anton Fekula, riaditeľ ZŠ s MŠ v Radošine