Otváracie hodiny Obecného úradu

15. 10. 2020

Obecný úrad je z dôvodu protiepidemiologických opatrení zatvorený, v prípade potreby volajte na tel.č.:

Podateľňa, drobné stavby, výrub stromov – Mgr. Chochulová,

tel.č. 5399104, mail. ou@radosina.sk

Dane a poplatky – Mgr. Lipárová,

tel.č. 5399104, mail. dane@radosina.sk

Matrika – Bc. Pospíšeková,

tel.č. 5399105, mail. matrika@radosina.sk

Prednosta Ing. Bartošek, tel.č. 0911 662 645,

mail. prednosta@radosina.sk

Starostka JUDr. Kolková, tel.č. 0907730363, mail. starosta@radosina.sk

 

POVINNOSŤ V PRÍPADE VSTUPU DO PRIESTORU OBECNÉHO ÚRADU:

 

1.      OSOBA JE POVINNÁ MAŤ PREKRYTÉ

    HORNÉ DÝCHACIE CESTY - RÚŠKO 

      

2.      DEZINFIKOVAŤ SI RUKY

 


Top