Novoročný príhovor starostky obce

22. 12. 2020

Vážení spoluobčania !

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila v prvý deň nového roka 2021.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok plnenia nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by každý z nás chcel  počas nastávajúceho roka uskutočniť. Nie je tomu inak aj pri zostavovaní plánu práce obce na tento rok.  Aj v rámci našej obce by sme chceli splniť viaceré  úlohy. Trápi nás nedostatok bytov, potrebná oprava budov obidvoch kultúrnych domov, rekonštrukcia Mierovej ulice. Je našou hlavnou snahou prioritne riešiť tieto nedostatky. Verím, že aspoň byty a rekonštrukciu Mierovej ulice v tomto roku uskutočníme. Samozrejme okrem týchto akcií budeme robiť i ďalšie činnosti, ktoré si vyžadujú bežné potreby obce.

Na uplynulý rok nebudeme v dobrom spomínať. A to nielen z hľadiska podávaných projektov, ktorých väčšina bola pozastavená či pozdržaná  z dôvodu pandémie. Pandémia vzala našim deťom možnosť chodiť do školy, vyvolala strach o zdravie a životy našich blízkych, mnohých našich spoluobčanov pripravila o prácu, mzdu a tým aj o podmienky dôstojnej existencie. Zastavil sa spoločenský život, mnohé naše tradičné a obľúbené spoločenské akcie sa nemohli uskutočniť.

Verím, že nielen mojím osobným želaním je neustála spolupráca všetkých občanov a spoločenských organizácií v prospech obce.  Chcela by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu  našej obce. Ďakujem členom všetkých spoločenských organizácií v obci, členom občianskych združení, súkromným podnikateľom,  jednotlivcom či kolektívom, ktorí svojou nezištnou pomocou, ochotou, prácou či svojou energiou prispeli k rozvoju obce, k organizovaniu kultúrnych či športových podujatí. Vždy si budem vážiť dobré a povzbudzujúce rady, spoluprácu, ochotu a toleranciu.

Chcem Vás milí spoluobčania poprosiť o spoluprácu v oblasti ochrany majetku  obce a hlavne  v oblasti životného prostredia, aby ste si tieto javy všímali  a neboli k nim ľahostajní, pretože ide o naše spoločné hodnoty a naše životné prostredie, ide o našu obec, v ktorej žijeme.

V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom  i v mene pracovníkov Obecného úradu ako aj v mene  všetkých poslancov obecného zastupiteľstva prajem pevné zdravie, veľa sily a šťastia v každodennom živote,  pokoj a harmóniu v kruhu svojich blízkych a rodiny. Rozdávajme okolo seba  dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, oceňujme hlavne to, čo má naozajstnú hodnotu.

Na záver Vám želám hlavne zdravý a úspešný každý deň roku 2021.

 

 

 

JUDr. Marta Kolková

starostka obce

 

 

 

 

 

 


Top