Mikuláš

27. 11. 2020

Milé deti,

Mikuláš príde tento rok do Radošiny trochu skôr – v stredu 2. decembra o 16.00 hod.

Keďže sa nemôžeme všetci naraz stretnúť, o 16.00 hod. odnesie balíčky deťom do Bziniec a hneď potom pôjde do Radošiny.

Nebojte sa, prejde všetky ulice, preto dobre počúvajte zvonenie a trúbenie Mikulášovho vozidla a príďte si pre balíček na vašu ulicu.


Top