Mikuláš

30. 11. 2017

Dňa 3. decembra 2017, v nedeľu, príde do Radošiny Mikuláš.  Pri tejto príležitosti pozývame všetkých – deti aj rodičov na vianočnú akadémiu detí zo základnej a materskej školy do kultúrneho domu v Radošine so začiatkom o 14:30 hodine. Po vystúpení detí príde Mikuláš, ktorý rozdá deťom darčeky a spoločne rozsvietia vianočný stromček.

Organizátori podujatia, základná a materská škola, Únia žien a Obecný úrad Radošina zároveň pripravili pre deti čaj a dospelých vianočný punč.


Top