Mesiac úcty k starším

20. 10. 2011

Obecný úrad

srdečne pozýva všetkých dôchodcov

na posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším.

V nedeľu dňa 23.októbra 2011 o 15.30 hod. v svadobke kultúrneho domu v Radošine.

S kultúrnym programom vystúpia naše deti a ženská spevácka skupina z Radošiny.

Pripravené je malé občerstvenie.


Top