Letný tábor

06. 05. 2022

Oznamujeme rodičom detí, že detský letný tábor organizovaný Obcou Radošina bude v dňoch 3.-8.7.2022 /nedeľa- piatok/ a bude v Patinciach.

 

Oznamujem rodičom, že deti budú mať možnosť ísť na výlet do Tropicária v Budapešti, pričom dieťa musí mať:

-         cestovný pas, prípadne občiansky preukaz dieťaťa do 15 rokov, 

-         európsky preukaz poistenca,  

-         splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa na cestu do zahraničia v sprievode cudzej osoby v anglickom jazyku, ktoré musí byť overené notárom a bude súčasťou prihlášky. 

 

Poplatok za výlet sa bude uhrádzať mimo poplatku za tábor a jeho výška  bude oznámená na prihláške.

 

 

Bližšie informácie ako aj prihlášku na tábor zverejníme koncom mája 2022.


Top