Letný tábor

03. 06. 2020

Oznamujeme rodičom detí od 6 – 15 rokov, že OU Radošina organizuje detský letný tábor v čase od 6.-11. júla   2020 v rekreačnom zariadení Patince.

Poplatok za dieťa s trvalým pobytom v obci Radošina a Bzince a  navštevujúcim ZŠ v Radošine je 100,-€.

V poplatku je zahrnuté ubytovanie, strava 5x denne, doprava.

Pre deti je pripravené množstvo výletov a súťaží.

K prihláške je potrebné priložiť prefotený preukaz poistenca –dieťaťa.

Dieťa do letného tábora je možné prihlásiť na OU v Radošine, zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku, súhlas so spracovaním údajov a zaplatí poplatok do pokladne OU. Prihlášku do letného tábora je potrebné odovzdať do 10. júna 2020.

Upozorňujeme rodičov detí, že do tábora nepatria deťom ceniny a mobilný telefón bude možné využívať iba vo vyhradenom čase.

Záväznú prihlášku a ostatné doklady si môžete vytlačiť v priložených súboroch.

 

 


Súbory:
Súbor149 K
Súbor12.9 K
Top