Kosenie predzáhradiek

20. 05. 2020

Vážení občania, iste ste si všimli, že z dôvodu súčasnej epidémie nie sú v našich uliciach aktivační pracovníci vedení na úrade práce, ktorí sa podieľajú na čistení obecných priestorov. Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste si predzáhradky a priestory za svojimi súkromnými pozemkami kosili a udržiavali sami. Pri takom veľkom rozsahu obecných pozemkov nie je možné, aby to pracovníci obecného úradu stíhali kosiť.  


Top