Radošina - Detail

Kontajnery na veľkoobjemový odpad

24. 03. 2022

Dňa 6.4.2022 budú na verejných priestranstvách umiestnené kontajnery na veľkoobjemový odpad. Do týchto kontajnerov občania môžu dať: koberce, starý nábytok, dvere, matrace, dosky, okná, umývadlá, toalety a pod.

Nesmie sa dávať: papier, sklo, kovy, pneumatiky, nebezpečný odpad, elektroodpad, chemikálie, farby, batérie, akumulátory, žiarivky, izolačné materiály, materiály obsahujúce azbest, rôzne kvapaliny.

Miesta umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov:

Radošina - pri železničnej stanici

Bzince - na otoči pri škole