KOMPOSTÉR DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI

22. 10. 2020

Po dôkladnom zvážení bude obec Radošina od 1.1.2021 zabezpečovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, čo je nová zákonná povinnosť pre obce, nasledovne:

 Obec zabezpečí, aby všetci občania mali možnosť kompostovať a kompostovali

 

Ako to obec Radošina urobí?

1. Pracovníci  obecného úradu budú kontaktovať občanov, ktorí si v minulosti od obce nezakúpili kompostér SILO 900

2. Občanom bude ponúknutý kompostér SILO 900 za akciovú cenu 10€, (trhová cena je 45€)

3. Občan  si buď kompostér zakúpi, alebo ak má vlastný kompostér a o obecný nemá záujem, tak podpíše čestné prehlásenie, že biologický odpad kompostuje

 

To, že bude každý občan kompostovať, bude mať okrem ekologického prospechu aj ekonomický. Ak by totiž obec na svojom území zaviedla systém zberu biologického odpadu a rozmiestnila po obci kontajnery, kam by sme mohli biologicky rozložiteľný odpad nosiť, musela by túto službu zahrnúť do poplatku za nakladanie s odpadmi, čo by poplatok veľmi navýšilo (okolo 10-15€/občan/rok). Kompostovanie priamo občanmi doma bude znamenať, že poplatok za odpady sa nebude musieť takto radikálne zvýšiť. Zvýšenie nás ale neminie – zdraželi totiž poplatky za skládkovanie odpadu a na navýšení sa podieľa aj prechod na nálepkový systém, pri ktorom sa platí za odvoz väčšieho počtu nádob.

 

 


Top