Kalendár 2017

16. 12. 2016

Oznamujeme občanom Radošiny a Bziniec s trvalým pobytom v obci, že si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade kalendár na rok 2017 jeden na domácnosť.


Top