Detský tábor

20. 06. 2019

Oznamujeme rodičom detí od 6 – 15 rokov, že OU Radošina organizuje detský letný tábor v čase od 12.-17. augusta  2019 v rekreačnom zariadení Radava.

Poplatok za dieťa s trvalým pobytom v obci Radošina a Bzince a a navštevujúcim ZŠ v Radošine je 50,-€, iné dieťa – poplatok 100,-€.

V poplatku je zahrnuté ubytovanie, strava 5x denne, doprava.

Pre deti je pripravené množstvo výletov a súťaží.

K prihláške je potrebné priložiť prefotený preukaz poistenca –dieťaťa.

Dieťa do letného tábora je možné prihlásiť na OU v Radošine, zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku, súhlas so spracovaním údajov a zaplatí poplatok do pokladne OU.

Upozorňujeme rodičov detí, že do tábora nepatria deťom ceniny a mobilný telefón bude možné využívať iba vo vyhradenom čase.

Zároveň treba  najneskôr do 9.8.2019  odovzdať  na OU Radošina doklad  o zdravotnom stave dieťaťa potvrdený od detského lekára v dňoch 5.8. – 9.8.2019 a vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

Bez týchto dokladov nemôže byť dieťa do detského tábora prijaté.

Záväznú prihlášku a ostatné doklady si môžete vytlačiť v priložených súboroch.


Súbory:
Súbor34 K
Top