Detský letný tábor

02. 06. 2021

Oznamujeme rodičom detí od 6 – 15 rokov, že OU Radošina organizuje detský letný tábor v čase od 5.-10. júla   2021 v Trenčianskych Tepliciach.

Poplatok za dieťa s trvalým pobytom v obci Radošina a Bzince a  navštevujúcim ZŠ v Radošine je 100,-€.

V poplatku je zahrnuté ubytovanie, strava, doprava.

Dieťa do letného tábora je možné prihlásiť na OU v Radošine, kde zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku,  priloží prefotený preukaz poistenca- dieťaťa  a zaplatí poplatok do pokladne OU. Prihlášku do letného tábora je potrebné odovzdať čo najskôr, nakoľko je obmedzený počet detí.

Záväznú prihlášku a ostatné doklady si môžete vytlačiť v priložených súboroch.


Súbory:
Súbor28 K
Súbor31 K
Súbor15.4 K
Top