Darovanie krvi

26. 01. 2023

Vážení spoluobčania, pozývame vás na DAROVANIE KRVI, ktoré sa uskutoční dňa 2. februára 2023  od 8:00 do 11:00 hod. v kultúrnom dome v Radošine, v svadobke. Všetci ste srdečne vítaní, privítame radi aj prvodarcov.

Záujemcovia sa prosím prihláste na Obecnom úrade v Radošine na tel. č. 038/5399104 a to z  dôvodu zabezpečenia výjazdu mobilnej transfúznej stanice.


Top