Cestovný poriadok - žiaci Bzince

05. 11. 2021

V súlade s  prijatými opatreniami v súvislosti so zrušením prepravy žiakov z časti Bzince, resp. občanov obcí nášho kraja v okolí obce Radošina zverejňujeme upravené cestovné poriadky liniek č. 406407,406420,406427. Konkrétne na spoji linky č. 406407/8 dochádza k časovému posunu o 5 min. skôr, taktiež na spoji č. 406420/3 s posunom o 5 min. skôr z Veľkých Ripnian s pridaním obsluhy zastávky Radošina, Bzince a príchodom pred školu o 07.50 hod. a na linke č.406427 sa vytvoril nový spoj (okruh) č. 406427/17 s možnosťou pokračovania občanov týchto obcí priamo cestovať smerom na Veľké Ripňany, Topoľčany – spoj č. 406420/2, odchod z Radošiny o 08.25 hod. s príchodom do TO o 09.15.hod.

Všetky uvedené spoje sú prevádzkované počas dní školského vyučovania.

Cestovný poriadok v prílohe.


Súbory:
Súbor96 K
Top