Radošina - Detail

Aktualizácia platného územného plánu obce

22. 12. 2022

Vážení občania.

Obec Radošina ako orgán územného plánovania pripravuje aktualizáciu platného územného plánu obce. Z uvedeného dôvodu žiadame obyvateľov obce, odbornú verejnosť, organizácie a právnické osoby pôsobiace na území obce o návrhy, podnety k zmenám alebo k doplneniu platného územného plánu. Písomné návrhy a podnety je potrebné doručiť na OcÚ Radošina osobne, poštou alebo e-mailom do 31.1.2023.