Radošina - Zmluvy

Zmluvy


Číslo zmluvyDátum zverej.Zmluvný partnerSuma (EUR)s DPHPredmet 
11-4-11925 08.10. Union poisťovňa, a.s. 0,00 Nie doplnenie osobitných dojednaní Detail
652/2019 19.09. Úrad vlády SR 8 000,00 Áno dotácia z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu 2019 Detail
9011/2018 16.09. Ing. Marián Péteri 2 250,00 Áno audit Detail
992019 06.09. Slovenská agentúra životného prostredia 16 433,77 Áno realizácia vegetačných prvkov Detail
15072019 15.07. Roman Kršák 8 000,00 Nie nájomné Detail
30/012/18 dodatok č.2 11.07. Prima Banka Slovensko, a.s. 0,00 Nie základné podmienky Detail
28062019 03.07. Matej Siget ARTFABER 1,00 Nie stoličky Detail
706/2019 02.07. Nitriansky samosprávny kraj 1 600,00 Nie dotácia na úhradu nákladov športu Detail
HNSYP/2019 28.06. Wircom Group, s.r.o. 800,00 Áno prenájom nehnuteľností Detail
190710076 28.06. Wircom, s.r.o. 0,00 Nie mikrovlnné pripojenie do siete internet Detail
1552019 15.05. GABO, s.r.o. 23 107,09 Áno rekonštrukcia chodníka Bzince Detail
39872 13.05. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Nie dotácia Detail
11042019 25.04. Matej Siget ARTFABER 1,00 Nie stoličky Detail
10042019 25.04. SPP, a.s. 0,00 Nie dodávka plynu Detail
1000360319 23.04. SPP - distribúcia, a.s. 0,00 Nie úprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete Detail
27032019 23.04. ISTA Slovakia 0,00 Nie spracúvanie osobných údajov Detail
30/012/18 09.04. Prima banka Slovensko, a.s. 0,00 Nie lehota na čerpanie Detail
25032019 25.03. Mirmitech, s.r.o. 1,00 Nie zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov Detail
832019 08.03. Daniel Štepka, Peter Blahuš 1,00 Nie posilňovňa Detail
2019 21.01. ENVIMETAL, s.r.o. 0,00 Nie nakladanie s odpadom Detail
Dodatok č. 1 k zmluve 20/2017 11.01. Skládka komunálneho odpadu Bojná 0,00 Nie odber a zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
30/012/18 03.01. Prima banka Slovensko, a.s. 200 000,00 Nie termínovaný úver Detail

Zobrazujem 1 až 22 z celkových 22 záznamov