Zber tetrapakov - upozornenie!

04. 01. 2018

Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali vrecia na zber tetrapakov ale len 1100 l nádoby oranžovej farby, ktoré sú umiestnené na zberných miestach.


Top