Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu

19. 09. 2017

Zber odpadov s obsahom škodlivín bude prebiehať v stredu  18.10.2017 počas dňa od 8.00  do 15.30 hod. Prosíme občanov aby odpady vyložili pred svoje domy do 8.00 hod.

Zbiera sa:

- nepoškodené žiarivky, neónové trubice

- nerozobraté chladničky a mrazničky

- motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.

- farby, lepidlá a živice

- nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.

- nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


Top