Vývoz odpadu

09. 04. 2018

Upozorňujeme občanov, že od apríla 2018  na vývoz smetných nádob komunálneho odpadu treba nové žlté lístky na rok 2018, inak vám smetná nádoba nebude vyvezená.

Kto ešte nemá zaplatený poplatok TKO na rok 2018 a nemá nové lístky, treba tak urobiť čo najskôr na OU v Radošine.


Top