Stretnutie futbalistov a futbalových fanúšikov

08. 01. 2018

V stredu, 10.januára 2018 o 17.00 hod. sa na Obecnom úrade v Radošine koná stretnutie všetkých futbalistov a futbalových fanúšikov Radošiny. Na tomto stretnutí sa dohodne ďalší postup a existencia radošinského futbalu. Všetci, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom ochotní a schopní pomôcť, ste srdečne vítaní.


Top