Radošina - Detail

Spomienková slávnosť

18. 05. 2018

Poľovnícke združenie Havran I. Radošina  v spolupráci s Obecným úradom v Radošine a Rímsko katolíckym farským úradom v Radošine si Vás dovoľujú pozvať dňa 26.5.2017 na spomienkovú slávnosť pre zosnulých členov a priateľov PZ Havran I. Radošina, ktorá sa bude konať o 15.00h v prípade dobrého počasia pri pamätníku zomrelých členov na konci cesty v Hlinníku a na spomienkovú svätú omšu, ktorá sa uskutoční rovnako 26.5.2018 o 16.00h v miestnom kostole v Radošine. Po svätej omši bude pripravené malé občerstvenie.