Oznámenie o podávaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. 09. 2018

Dňa 11.9.2018 je možné kandidátne listiny

podať od 7.30 hod do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Radošine.

 

V čase od  15.30 hod  do 24.00 hod. je možné podať kandidátne listiny zapisovateľke:

Bc. Iveta Pospíšeková,

 Bzince 119

tel. 0905 443916


Top