Letný detský tábor

27. 06. 2016

Obecný úrad Radošina poriada v termíne od 15. do 20. augusta 2016 letný detský tábor na Táloch.

Tábora sa môžu zúčastniť deti ZŠ  vo veku od 6 do 14 rokov.

Záujemcovia - rodičia môžu prihlášku vypísať na Obecnom úrade v Radošine do 15. júla 2016.   Poplatok za jedno dieťa je 20 Eur.

V poplatku je zahrnuté ubytovanie, strava 5x denne, doprava.

Pre deti je pripravené množstvo výletov a súťaží.

K prihláške je potrebné priložiť preukaz poistenca- dieťaťa.

Zároveň treba  najneskôr do 12.8.2016  odovzdať  na OU Radošina doklad  o zdravotnom stave dieťaťa potvrdený od detského lekára v dňoch 8.8. – 12.8.2016.

Bez tohto dokladu nemôže byť dieťa do detského tábora prijaté.


Top