Detský tábor 24.-29.7.2017

19. 05. 2017

Oznamujeme rodičom detí od 6 – 15 rokov, že OU Radošina organizuje detský letný tábor v čase od 24.-29. júla 2017 v rekreačnom zariadení Jedliny, Kostoľany pod Tríbečom. Poplatok za dieťa s trvalým pobytom v obci Radošina a navštevujúcim ZŠ v Radošine je 30,-€, iné dieťa – poplatok 60,-€.

V poplatku je zahrnuté ubytovanie, strava 5x denne, doprava.

Pre deti je pripravené množstvo výletov a súťaží.

K prihláške je potrebné priložiť prefotený preukaz poistenca –dieťaťa.

Dieťa do letného tábora je možné prihlásiť na OU v Radošine, zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku a zaplatí poplatok do pokladne OU.

Upozorňujeme rodičov detí, že do tábora nepatria deťom ceniny a mobilný telefón bude možné využívať iba vo vyhradenom čase.

Zároveň treba  najneskôr do 21.7.2017  odovzdať  na OU Radošina doklad  o zdravotnom stave dieťaťa potvrdený od detského lekára v dňoch 17.7. – 21.7.2017.

Bez tohto dokladu nemôže byť dieťa do detského tábora prijaté.

Záväznú príhlášku a potvrdenie pre lekára si môžete vytlačiť v priložených súboroch.


Súbory:
Súbor12.0 K
Súbor10.8 K
Top