Oznámenie

Oznámenie o počte obyvateľov obce Radošina v zmysle §16 odsek 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení...

Detský tábor v Hrabičove

Obecný úrad Radošina poriada v termíne od 18. do 23. augusta 2014 letný detský tábor v Hrabičove. Tábora sa môžu zúčastniť deti...

 
 
19°C
Min: 15°
Max: 23°
 
Zajtra: 01-09-14 Daždivo
Min: 14°  Max: 21°
www.weather.yahoo.com

Čo si myslíte o počasí, ktoré nás teraz obklopuje?