Predaj majetku

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu

hodného osobitného zreteľa

/priložený úbor/

 

 

 
 
°C
Min: °
Max: °
 
Zajtra: 01-01-70
Min: °  Max: °
www.weather.yahoo.com

Mali by ste záujem o dostávanie oznamov obecného rozhlasu SMS správou?